SYV

Studie- och yrkesvägledning

Vår studie- och yrkesvägledare är en kunnig resurs som hjälper till med studievägledning för våra elever. SYV arbetar på IT-Gymnasiet med att coacha, informera och stödja i samband med olika valsituationer som uppstår under gymnasietiden, samt att vägleda inför framtida studie- och yrkesval. Dessutom samarbetar SYV med lärare för att få in studie- och yrkesvägledning som en naturlig del av undervisningen. Hör gärna av er till oss på IT-Gymnasiet om ni har frågor.

Program

Vi erbjuder följande fem program: SAMED, NANAT, ESMUS, TEINF, EEDAT. Dessutom erbjuder vi i begränsad omfattning platser på IMPRE (läs mer nedan under obehörig elev).

Programplaner

Här hittar du IT-Gymnasiets programplaner med beskrivningar av våra program och vilka kurser som erbjuds.

Individuella val

Vi erbjuder främst individuella val inom IT, t.ex. animation, webbutveckling, programmering, webbserverprogrammering. Andra populära individuella val som vi erbjuder är japanska, samhällskunskap 2, engelska 7, idrott och hälsa 2, psykologi och filosofi.

På IT-programmet erbjuder vi alltid svenska 2, svenska 3 och engelska 6 som krävs för högskolebehörighet. På IT Teknik erbjuder vi alltid behörighetsgivande kurser som Matematik 4 och Fysik 2 som individuellt val så att alla kan läsa det, oavsett vilket programfördjupningspaket som eleven väljer.

Moderna språk

Vi erbjuder tyska, franska, japanska och spanska.

Obehöriga elever

För elever som inte är behöriga från grundskolan finns introduktionsprogram. På IT-Gymnasiet finns preparandutbildning. Behöriga elever antas alltid i första hand och finns det sedan platser kvar så kan elever antas till preparandutbildning (IMPRE).

IMPRE pågår högst ett år och under den tiden ska eleven bli behörig till nationellt program. För oss är det viktigt att eleven ska ha goda förutsättningar att klara av introduktionsåret och eleven bör därför inte sakna mer än ett grundskoleämne. För elever som söker till teknik- eller naturvetenskapsprogrammet får eleven inte sakna betyg i matematik.

Intresseanmälan görs via Dexter och kompletteras med en särskild ansökningsblankett som ska fyllas i tillsammans med utsedd kontaktperson på respektive grundskola. Denna blankett skickas via e-post till en gemensam beredningsgrupp i kommunen som fördelar platser för obehöriga elever. Ange noga i ansökningsblanketten vilket elevens behov är och på vilket sätt det kan tillgodoses i undervisningen. Ju mer information vi får, desto bättre kan vi förbereda oss. Genom att besöka skolan kan eleven få en bild av hur undervisningen på IMPRE fungerar och vi kan berätta vilka krav som ställs.

Viktiga kontakter på skolan

Susanne Stjernberg, Studie- och yrkesvägledare Mån – fred 9.00 – 13.30, tel. 018-18 22 79

Henrik Jonsson, biträdande rektor, tel. 018-18 22 71

Therese Ekman, skoladministratör, tel. 018-18 22 90

Bra länkar med nyttig information

Om gymnasieexamen mm Länktips Tabell behörighet och meritpoäng Så räknar du ut dina betyg