Personal
Henrik Jonsson Biträdande rektor 018-18 22 71
Maria Wijk Arbetslagsledare TEKNIK/NATUR. Lektor kemi, matematik, mentor 3C 018-18 22 95
Anders Hagberg Arbetslagsledare SAM/ESTET, lärare svenska, historia, mentor 1AB 018-18 22 96
Erik Bokström Arbetslagsledare IT-PROGRAMMET. Lärare matematik, nätverkskurser, ansvarig APL, mentor 3E 018-18 22 97
Therese Ekman Skoladministratör 018-18 22 90
Vincent Persson IT-tekniker, vaktmästare 018-18 22 74
Gülay Ulusoy Ekonomibiträde, köks- och kafeteriaansvarig 018-18 22 75
Susanne Stjernberg Studie- och yrkesvägledare (SYV) 018-18 22 79 (förmiddagar måndag - fredag)
Joakim Nilsson FÖRSTELÄRARE, lärare fysik, matematik, mentor 3D 018-18 22 95
Sarah Hagberg FÖRSTELÄRARE, specialpedagog, läslyftsledare, lärare i svenska 018-18 22 97
David Wålstedt FÖRSTELÄRARE, lärare svenska, historia och samhällskunskap, mentor 1D 018-18 22 96
Stefan Ajax Lärare mekatronik, elektromekanik, energiteknik, multimediasystem, instrument eller sång (piano), mentor 1E 018-18 22 97
Gisela Almeida Lärare idrott och hälsa, mentor 1C 018-18 22 96
Pernilla Berglund Lärare biologi, kemi, naturkunskap, gymnasiearbete, mentor 1C 018-18 22 95
Mikael Björk Lärare religionskunskap, historia, nätverkskurser (föräldraledig) 018-18 22 97
David Björling Lärare matematik, fysik, mentor 2D (föräldraledig) 018-18 22 95
Kasper Davidsson Lärare teknik, programmering och webbprogrammering, mentor 1F 018-18 22 95
Jakob Envall Lärare webbutveckling, mentor 3E 018-18 22 96
Marcus Johansson Lärare webbutveckling, gränssnittsdesign, musik, ensemble med körsång, mentor 1AB 018-18 22 96
Liv Jonsson Lärare digitalt skapande, webbutveckling, gränssnittsdesign, mentor 3AB 018-18 22 96
Robin Kastberg Lärare programmering, datorteknik, matematik, mentor 1E 018-18 22 97
Sara Lundberg Lärare svenska, svenska som andraspråk, religionskunskap, mentor 2D 018-18 22 96
Emily Macey Lärare engelska, religion, mentor 1D 018-18 22 95
Evin Malla-Mohammed Lärare engelska, religionskunskap, mentor 3C 018-18 22 95
Tuomas Mattson Lärare nätverkskurser, matematik, mentor 2E 018-18 22 97
Håkan Nordström Lärare samhällskunskap, idrott och hälsa (föräldraledig) 018-18 22 96
Eva Reichberg Lärare estetisk kommunikation, konstarterna och samhället, kulturhistoria 018-18 22 96 (måndagar)
Per Stefansson Lärare matematik, engelska, mentor 2C 018-18 22 95
Erik Sundell Lärare matematik, fysik, mentor 1F 018-18 22 95
Hannah Sundkvist Lärare instrument eller sång (sång) 018-18 22 96
Alexander Takakusagi Lärare japanska, engelska, marknadsföring, mentor 2E 018-18 22 95
Örjan Örnkloo Lärare musikproduktion, ensemble, instrument eller sång (gitarr och bas), gymnasiearbete, mentor 2AB 018-18 22 96
Håkan Sandler Skolläkare 018-18 22 73 (kontakt via skolsköterska)
Per-Magnus Lal Eriksson Skolpsykolog 018-18 22 93 (kontakt via skolsköterska eller kurator)