Västerås

Föräldra- och elevmöte för åk 1 och 2 på IT-Gymnasiet Västerås.

23 februari, 2017

Föräldra- och elevmöte för åk 1 och 2 på IT-Gymnasiet Västerås. Tid och plats är skolan: Ingenjör Bååths gata 47 trapphus 6 den 8 mars -17. Kl. 17:00-19:00.

Ni får möjlighet att träffa mentorer för samtal om skolan, klasserna, utbildningen och programfördjupningar som ska göras mellan åk ett och två samt åk två och tre.

Tf rektor Jenny Olsson informerar om de individuella valen som också ska göras mellan åk ett och två samt åk två och tre. Det blir en presentation av valwebben (hur det går till). Skolans SYV (studie- och yrkesvägledaren) kommer även att vara på plats för att informera om yrkes- studie- och vägval efter gymnasietiden.

Vår nya idrottslärare Kewan Ali.

22 februari, 2017

Ny kraft och energi på skolan. Vi hälsar Kewan Ali  välkommen till IT- Gymnasiet i Västerås. Kewan har tagit tag i idrotten på skolan och har som mål att få alla elever att hitta en nyttig och aktiv livsstil. Nu kör vi!

IT-Gymnasiet Västerås foto.

Västerås 2030

21 februari, 2017

I Kursen Medieproduktion 1 arbetas det stenhårt på temat ”Västerås 2030”. Med bild film och ljud presenteras elevernas lösning på hur vi får en Socialt- ekologiskt- och ekonomiskt hållbar stad.
”Det finns ingen plan B eftersom det inte finns någon planet B. Hållbarhet måste byggas in i allt vi gör och utbildning är vår väg. ”Så säger Ban Ki-moon, generalsekreterare i FN 2007-2016.

IT-Gymnasiet Västerås foto.
IT-Gymnasiet Västerås foto.