Elever & föräldrar på skolan

Läsåret 2016-2017

Höstterminen: 2016-08-22–12-22

Vårterminen: 2017-01-09–06-09

Gemensamma lovdagar för elever

Höstlov: vecka 44, 2016-10-31–11-04

Sportlov: vecka 09, 2017-02-27–03-03

Påsklov: vecka 15, 2017-04-10–04-13

Lovdag: fredag, 2017-05-26

Lovdag: fredag, 2017-06-05

Lärplattform

Vi uppskattar er delaktighet i verksamheten och erbjuder dig som vårdnadshavare inloggning till skolans lärplattfrom, Schoolsoft, där du även hittar schemat. Alla vårdnadshavare  tilldelas inloggningsuppgifter i samband med att eleven börjar på skolan. Om du mot förmodan saknar inloggningsuppgifter mejla info.vasteras@it-gymnasiet.se alternativt ring 021-403944.

Frånvarohantering

I Schoolsoft kan du bland annat frånvarorapportera samt ändra kontaktuppgifter.
Frånvarorapportering ska ske före 12:00 första sjukdag i Schoolsoft.
Vid frånvaro del av dag eller senare än kl 12.00 – maila eller ring till mentor i respektive programlag.

Ledighetsansökan

Nedan har vi samlat information för dig som är elev på skolan eller förälder. Här hittar du information om  Elevhälsan, Studiehjälp, Klagomålshantering, APL, Nationella prov, CSN och studiebidrag.

Programlag

EEDAT (IT EL Nätverk) samt TEINF ( IT-Teknik), 021-403945, 403947
ESTET (IT-Musik och Media) samt (IT Design), 021-403943

Elevhälsa

Vi erbjuder en komplett elevhälsa vilket innebär skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog samt specialpedagog.

Läs mer

Skolsköterska

Skolan erbjuder kostnadsfritt hälsosamtal under årskurs 2.
Joanna Smith joanna.smith@it-gymnasiet.se
Jämna veckor tisdag 8-16 samt onsdag, torsdag 8-12
021-403 948, 076-8104416 (gemensam telefon för elevhälsan)

Kurator

Wictor Hoffman  wictor.hoffman@it-gymnasiet.se
Sakrast Torsdagar 08-17
021-403 948, 076-8104416 (gemensam telefon för elevhälsan)

Studie och Yrkesvägledare

Gunnar Elisson

Bokas via Jenny Olsson jenny.olsson@it-gymnasiet.se

Klagomålshantering

Våra rutiner för att ta emot och utreda klagomål på utbildningen utgörs av två steg varav det första stegen är att klagomålet utreds på skolnivå och det andra på huvudmannanivå. Läs mer om vår Klagomålshantering

Studiehjälp

Vi erbjuder stödundervisning i Matte, Svenska och Engelska samt allmän studiecoachning i alla ämnen där du kan få hjälp med att strukturera upp studier och studieteknik. Oavsett om du behöver hjälp med att klara en kurs eller om du vill satsa på att få ett högre betyg är du välkommen på anvisade tider.

Mattestöd för dig,  finns även anordnat av en ideell förening som bedriver räknestuga på olika platser i Västerås.

Mer info samt karta hittar man på mattecentrum.se

Mattecentrum är en ideell förening. De som är volontärer på Mattecentrum är naturvetare och civilingenjörer. Det finns även studenter på Högskolan och pensionärer som ställer upp. Det man har gemensamt är ett intresse för matematik och att man gillar utmaningen att försöka förklara för andra människor.

Utöver räknestugorna så erbjuder Mattecentrum stöd dygnet runt på internet i form av Matteboken.se. Komplett med exempel och videogenomgångar till gymnasiekurserna A till E. Det finns dessutom kändismatte där man kan se Christer Fuglesang, även om vissa är mer intresserade av Dogge Doggelito. Det finns även forum där man kan ställa just sina frågor. Såäven om man är bortrest, sjuk eller bara gillar att räkna på lördagar så ska stödet finnas där.

Vill tipsa om att den ideella matteföreningen Mattecentrum gett ut en App till iPhone med formelsamling i matematik, fysik och kemi.

Nationella prov

Nationella prov genomförs i olika steg i kurserna Matematik, Svenska samt Engelska.

Majoriteten av proven sker hos oss under vårterminen.  Skolverket fastställer datum för nationella prov

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

  • stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
  • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå

De nationella proven kan också bidra till:

  • att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna
  • en ökad måluppfyllelse för eleverna.

Arbetsplatsförlagt lärande APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram  ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra minst 15 veckor av utbildningen på en arbetsplats.

Vi erbjuder ett yrkesförberedande program IT EL Nätverk. Har du som arbetsgivare möjlighet att erbjuda en plats till någon av våra duktiga nätverkselever kontakta praktiksamordnare Anders Forsber anders.forsberg@it-gymnasiet.se

CSN

Länkar och information från CSN och deras olika bidrag.

När du får ditt första studiebidrag beror på när du fyller år. Som tidigast kan du få studiebidraget kvartalet efter att du fyllt 16 år.
Studiebidraget betalas vanligtvis ut 10 månader per år, har du under läsåret varit skolrapporterad fryses juni bidraget in.
Tänk på att det inte bara är studiebidraget som påverkas om du skolkar. Både andra bidrag från CSN och Försäkringskassan t ex. familjens bostadsbidrag och flerbarnstillägg kan påverkas.

Information från CSN för dig som är under 20 år

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp (studiebidrag samt eventuellt inackorderingstillägg och extra tillägg) från CSN till och med vårterminen det år du fyller 20.

Snabbguide om studiebidrag

FAQ för dig under 20 år

Information från CSN för dig som är över 20 år

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på csn.se. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Studiemedel från höstterminen det år du fyller 20 år