För SYV

För dig som är Studie- och yrkesvägledare eller för dig som vill ha en samlad bild av skolan

Elevgaranti

AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner. Academedias elevgaranti

Programmen-EE, TE, ES

IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen. IT-gymnasiet i Västerås erbjuder 4 program varav ett är ett yrkesprogram IT EL Nätverk, där möjlighet ges att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten genom ett aktivt val. Under rubriken Elever berättar i vänstermenyn, finns intervjuer med elever från varje program samt ett par med elever som berättar om deras praktikplatser. Där finns även ett par med före detta elever och vad som hände dem efter studenten.

Poängplaner/Kursöversikter

TEINF – IT Teknik med inriktning mot information och medieteknik

EEDAT – IT EL med inrikning dator- och kommunikationsteknik
(Yrkesprogram med möjlighet att läsa in högskolebehörighet)

 ESMUS – Estetiskt program med inrikning musik

ESEST – Estetiskt program med inriktning estetik och media

Naturligtvis finns det mycket mer, presumtiva elever vill veta därför har vi i ett separat dokument sammanställt de vi tror kan vara intressant för deras gymnasieval. Det handlar om undervisningen, verktyg, praktik, examensbevis, studiebevis, certifieringar, idrott, elevhälsa, studiestöd m.m.

 

Mer om IT-Gymnasiet Västerås