APL-information till företag

APL-information till er företagare.

Skola och näringsliv behöver närma sig varandra för att elever på yrkesinriktade program ska få ut det bästa av gymnasietiden samt att skolan ska kunna leverera duktiga yrkesmän och kvinnor för framtidens behov. Kanske kan någon av våra elever bli en framtida arbetskamrat på ert företag. På yrkesinriktade gymnasieprogram ska eleverna ha minst 15 veckors Arbetsplatsförlagt Lärande, så kallad APL. Avsikten med APL-perioderna är att eleverna ska få miljöpraktik, få insikt i arbetslivet samt få möjligheter att öva och utveckla lite av de kunskaper och färdigheter de har lärt i skolan. Tillsammans med APL-företaget försöker skolan lägga upp en plan för APL:n så att färdigheter från olika kurser övas och utvecklas under APL-perioderna. Skolan och APL-företaget skriver ett kontrakt för perioden.

För oss är det viktigt att våra APL-elever håller de tider som gäller, visar intresse och är nyfikna.

Under APL-perioden besöker lärare APL-platsen samt utvärderar APL-perioden tillsammans med elev och handledare. Har eleven sin praktik så att den inte har möjlighet att äta lunch på restaurangen där skolans elever äter i vanliga fall utgår en lunchersättning. Vid behov får eleven ersättning för resor med buss eller tåg till APL-platsen. Elevens närvaro dokumenteras av handledaren.

Våra elever är försäkrade genom skolan som en trygghet för företag och elev. Elever på APL åtar sig att följa företagens regler, säkerhet och sekretessbestämmelser. Dessa ska självklart gås igenom med eleven vid praktikperiodens början. Vi tror på ett tätt samarbete som bygger på förtroende och ömsesidig nytta mellan företag, elev och skola. Vi vill utbilda framtidens medarbetare med rätt grundutbildning till ortens företag.

För mer information och vid intresse av att handleda en eller flera elever under APL-perioderna kontakta IT-Gymnasiet Västerås.

Kontaktperson och APL-ansvarig: Anders Forsberg:  anders.forsberg@it-gymnasium.se

Telefon: 070-6922131