Om att söka

Intresserad av att söka till IT-Gymnasiet i Västerås?

Till vänster hittar du en länk till Västerås Stad med allmän information om gymnasiet och vad som gäller. Här finns blanketter, information om skolresor, poäng och betyg från grundskolan.

Du kan också följa den länk som går till gymnasieantagningens webbplats. Här kan du logga in för att söka samt hitta aktuell information, tidplan mm.

Alla elever i årskurs 9 i Västmanlands län kan söka till gymnasieskolan på Internet. I januari får du inloggning och lösenord av din studie- och yrkesvägledare. När du gjort ditt slutliga val skriver du ut din ansökan och skriver under. Du lämnar den till din studie- och yrkesvägledare. Om du inte har tillgång till Internet kan du göra din ansökan på en pappersblankett.

Du som bor utanför Västmanland kontakta din studievägledare för information hur du går tillväga.

Är jag behörig att söka?

Generellt gäller följande med tillägg för vissa regler om dispens.

Högskoleförberedande program ES, Estetiska program

-IT Design
-IT Musik och Media

Vill du söka till dessa program behöver du vara godkänd i Engelska, Matematik, Svenska/Svenska som andra språk samt 9 andra ämnen.

 

Högskoleförberedande program TE, Teknikprogram

-IT Teknik

Vill du söka till IT-Teknik behöver du vara godkänd i Engelska, Matematik, Svenska/Svenska som andra språk och NO block Biologi, Fysik, Kemi samt 6 andra ämnen.

 

Yrkesförberedande program EE,  Elprogram med 15 veckors praktik under studietiden.

-IT EL Nätverk

Här gäller godkänt i Engelska, Matematik Svenska/Svenska som andra språk samt 5 andra ämnen.

Urval

När antalet platser är färre än antalet sökande görs ett urval som bestäms efter ett meritvärde . Meritvärdet utgörs av summa av betygsvärdena för de 16 bästa betygen från årskurs 9. Har du ett betyg i Moderna språk får du lägga till det meritvärdet som ett 17:e betyg. Maxvärde 340 poäng.
Betyg  Betygsvärde
A            20
B            17,5
C            12,5
E            10
F            0