Personal
Karwan Saeed Foad Rektor 021-403944
Joanna Smith Skolsköterska 021-403948
Gunnar Elison Studievägledare /SYV Bokas via Jenny Olsson
Broberg Eleni / EBG Specialpedagog
Yngve Juhlin / YJN IT-Tekniker/Elevdatorsupport, programlag EEDAT- EL Nätverk 021-403942, 073-077 70 61
Wilskier Paul, PWR Idrottslärare, programlag EEDAT- EL Nätverk
Daniel Andersson / DAN Utbildare, programlag ESTET 021-403943
Stefan Oszák Bengtsson / SBN Utbildare, programlag ESTET 021-403943
Crister Eriksson / CEN Utbildare, vaktmästare, programlag ESTET 021-403943
Anders Forsberg / AFG Utbildare, programlag EEDAT- EL Nätverk 021-403945
Azra Kapo /AKO Utbildare, programlag TEINF - Teknik 021-403947
Lars Lundin / LLN Utbildare, programlag EEDAT- EL Nätverk 021-403945
Anders Lövgren / ALN Utbildare,programlag EEDAT- EL Nätverk 021-403945
Ida Nordfelth / INH Utbildare, programlag ESTET Föräldraledig. Åter ht 2017
Lars Norqvist / LNT Utbildare, programlag TEINF - Teknik 021-403947
Efrem Paulus / EPS Utbildare, programlag TEINF - Teknik 021-403947
Melkersson Lundkvist Mimmi / MMN Utbildare, programlag EEDAT- EL Nätverk 021-403945
Anders Tegerhult / ATT Utbildare, programlag TEINF - Teknik 021-403947
Annette Tynn / ATN Utbildare, programlag TEINF - Teknik 021-403947
Zsombor Kàrolyi / ZKI Utbildare programlag ESTET 021 403943
Sara Hedlund / SHD Utbildare programlag ESTET 021-403945
Mathilda Hagfoss / MHS Utbildare EEDAT- EL Nätverk 021-403945
Elin Isvind Utbildare programlag ESTET 021-403943
Kewan Ali Idrottslärare