Elevintervjuer

IT Design – Isabell

”Jag är estetiskt lagt till min natur och kom i kontakt med skolan på gymnasiemässan ”Att välja”. Det kändes som om IT-Gymnasiet var en lagom stor skola för mig. Några speciella förväntningar hade jag inte men hoppades att min kreativitet skulle få utvecklas. Jag går nu i årskurs 2 och vi har på allvar kommit igång med kurser som kan vara användbara t.ex. inom den grafiska industrin, reklambyråer, tidningar. I kurserna Estetisk kommunikation och Konstarterna och samhället, analyserar vi bilder, tavlor samt konstutställningar. Vi lär oss också färglära och vad färgerna betyder. I kursen Digitalt skapande och medieproduktion där ingår fotografering, animering, film och egen illustration. Programvaror som vi använder oss av för bildproduktion är t ex Photoshop, Premiere, Flash, Aftereffects. På programmet ITmusik och media producerar eleverna också film men på mitt program IT Design är det mer. Ibland bryts den ordinarie undervisningen av projekt. I årkurs 1 hade vi t.ex. ett dataspelsprojekt där vi designade ett eget dataspel och en trailer för det. Vi jobbade då tillsammans med årskurs 2. Jag trivs jättebra på skolan och tycker om att engagera mig och är därför skolambassadör vilket innebär att jag hjälper till med marknadsföring av skolan både på mässor, skolbesök samt öppet hus. Jag har även varit med och fått till en nystart av elevrådet där jag nu är ordförande.”

/Isabell