We love quants

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik i Västerås är för dig med ett brett IT-intresse som drömmer om ett framtidsyrke. Det här programmet ger dig många valmöjligheter. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, universitet och högskolor uppskattar och kräver.

Under din skolgång kommer du exempelvis att lära dig mer om webbutveckling, programmering och datorteknik. Du kommer också att få möjligheten att studera naturvetenskapliga ämnen eller fördjupa dig inom information och medieteknik. Det programmeringsspråk som skolan använder är C#.

Efter avslutad utbildning kommer du att ha bred behörighet till vidare studier inom IT, till exempel IT-civilingenjörsutbildningar eller andra högskoleprogram samt ha goda kunskaper inom IT att söka spännande IT-jobb.

På IT Teknik programmet finns ett fördjupningspaket i nätverk. Anledningen är att Mälardalens högskola efterfrågar just den bakgrunden från gymnasiet på programmen Datornätverk och Datakom på 120p.

Behörighet: högskoleförberedande program som kräver godkänt i 12 ämnen.

Exempel på yrken – Civilingenjör, Systemvetare, Spelprogrammerare, Forskare, Utvecklare. På YRMIS webbplats i filmrummet kan du kolla in filmer med personer som jobbar inom olika yrken, till filmrummet YRMIS.se.