Om skolan

”Skolan med gott om plats för både tekniska och estetiska program i en spännande mix!”

IT-Gymnasiet Västerås är en skola i fräsch och ljus miljö, nära kommunikationer och näringsliv. Skolan erbjuder fyra program där IT är den röda tråden. Vilken kunskap behöver du för att skapa din version av framtiden?

Information och kommunikation står i fokus hos IT-Gymnasiet. Närhet och öppna dörrar är något som karaktäriserar skolan, menar rektor. – Eleverna uppskattar att de kan vara som de är. Här ser vi alla som individer. Vi vill ge  dem som går hos oss modet att gå sin egen väg och att våga lyckas.

För oss och förmodligen för dig är kvalitet och elevinflytande viktigt liksom Academedias elevgaranti och med det hälsar vi dig välkommen som elev till IT-Gymnasiet Västerås.

Intresserad av hur vi jobbar, om våra verktyg och anpassade, praktiska lektionssalar?

Läs mer

Vi arbetar såväl tematiskt som med traditionell klassrumsundervisning. Varje elev tilldelas under utbildningstiden en egen bärbar dator (PC eller Mac beroende på program). I vissa program ingår praktik under ett antal veckor under studietiden. Tre av programmen ger en grundläggande behörighet för vidarestudier. På elprogrammet (Nätverk) behöver eleven välja till ett behörighetspaket för att bli behörig till vidarestudier på högskola och universitet. Observera att elprogrammet inte ger elbehörighet. Alla program erbjuder fördjupningspaket samt individuella kursval.

Vi är oerhört stolta över våra möjligheter till praktiskt tillämpning i flera olika salar.

  • Ljudstudio med standard som motsvarar TV4 och SR. Studion har mixerbord, trumset, flera gitarrer, bas klaviatur mm. Här kan eleverna producera professionella inspelningar från början till slut.
  • Mobil fotostudio med blixtar och softbox samt greenscreen.
  • Flera video- och systemfotokameror samt mikrofoner i olika utföranden.
  • I nätverkslabbet kan man bland annat simulera nätverk med huvudkontor och lokalavdelningar.
  • I vårt datalabb plockar elever ihop och isär datorer samt byter hård- och mjukvara.
  • Det naturvetenskapliga labbet, är fullt utrustat för undervisning i fysik, kemi och biologi.
  • I fysiken jobbar vi bland annat med CASSY som är ett datorbaserat insamlingssystem för mätdata. Eleven kan enkelt skapa olika diagram som åskådliggör mätningar i fysiklaborationer.
  • El-salen är vårt nyaste tillskott här kommer eleverna lära sig bland annat mekatronik, mikrodatorteknik, elektromekanik samt ellära.

I skolans eget bibliotek har eleverna tillgång till relevant facklitteratur, uppslagsverk och tidskrifter samt ett blandat utbud av skönlitteratur. Via elevernas dator kan eleverna även använda uppslagsverket nationalencyklopedin och sökbara mediedatabaser.

Våra nätverkselever erbjuds att arbeta med certifieringar och diplomeringar via Microsoft och Ciscos material för Microsofts MTA och Cisco CCENT/CCNA nätverkscertifieringar. Vi har ett samarbete med Mälardalens Högskola gällandes Ciscokurser och labbaktiviteter. Diplomering sker på skolan samt även stöd och hjälp inför certifieringar. Skolan bekostar certifieringsavgiften för de elever som når den nivån.
Genom avtal med Microsoft erbjuder vi eleverna under studietiden MSDN AA, studentlicens på professionella programvaror även för privat bruk.