För studievägledare

Här finns information för dig som är studie- och yrkesvägledare eller för dig som vill ha en samlad bild av skolan.

Elevgaranti
AcadeMedia har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner. Läs mer om Academedia och vår elevgaranti här.

Våra program
IT-Gymnasiet erbjuder nationella program med en tydlig IT-profilering där informations- och kommunikationsteknik är det självklara verktyget i utbildningen. IT-gymnasiet i Västerås erbjuder 4 program varav ett är ett yrkesprogram IT EL Nätverk, där möjlighet ges att läsa in den grundläggande högskolebehörigheten genom ett aktivt val.

Poängplaner/Kursöversikter
TEINF – IT Teknik med inriktning mot information och medieteknik
EEDAT – IT EL med inriktning dator- och kommunikationsteknik
ESMUS – Estetiskt program med inriktning musik
ESEST – Estetiskt program med inriktning estetik och media