Öppet hus

Oavsett vilket yrke du kommer att välja senare i livet, så kommer du att jobba med IT på ett eller annat sätt. Vi kan IT och därför är vi bäst på att förbereda dig för din digitala framtid.

Välkommen till oss på öppet hus, så ska vi visa dig hur. Klicka dig vidare till våra skolor för mer information.

Elevgaranti

IT-Gymnasiet tillhör AcadeMedia som har infört en elevgaranti för gymnasieverksamheterna. Elever som börjar på någon av koncernens skolor ska få gå klart sin utbildning, även om skolan tvingas lägga ner.

Intresseanmälan

Fyll i vår intresseanmälan om du fortlöpande vill ha information om IT-Gymnasiet, inbjudningar till Öppet Hus och annat.

Gå till intresseanmälan
IT-Gymnasiet är vägen mot dina mål

IT är vägen mot dina mål

IT-Gymnasiet är alternativet för dig som söker en IT-profilerad gymnasieutbildning, som blir språngbrädan till en framgångsrik karriär.

Vi
 är språngbrädan till en framgångsrik karriär. Vårt uppdrag är att överträffa alla förväntningar som både du och dina föräldrar har på en gymnasieutbildning samt att förbereda dig för framgång, både i eftergymnasiala studier och ditt yrkesliv. Vår utbildningsfilosofi handlar i grund och botten om mod. Vi vill ge dig modet att gå din egen väg och att våga lyckas. Med världen som arbetsplats, kreativitet som huvudämne och IT som verktyg kan du och dina klasskamrater växa som människor och bli precis vad ni vill.

NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet går ihop för framtiden!

Vår omvärld förändras allt snabbare. Digitaliseringen tränger djupare in i alla delar av samhället och den tekniska utvecklingen omkullkastar den vardag vi är vana vid. Samtidigt rör sig arbetsmarknaden allt snabbare och ingen vet exakt hur den kommer att se ut i framtiden. Med 70 års samlad erfarenhet av utbildningar inom IT och teknik spänner NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet bågen för att tillsammans möta en av vår tids stora utmaningar. Den 17 september lanseras nya NTI Gymnasiet med ambitionen att skapa framtidens vassaste tech-utbildningar!

IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet har länge legat i framkant i Sverige när det gäller utbildningar inom IT och teknik. Skolorna har jobbat nära varandra under flera år och genom att slå ihop verksamheterna kan skolorna fullt ut dra nytta av varandras kompetenser, resurser och idéer. Med IT-Gymnasiets 11 skolor och NTI Gymnasiets 14 skolor kommer nya NTI Gymnasiets samla 25 skolor under samma paraply. Tillsammans skapar vi en stark och innovativ organisation som har goda möjligheter att leda utvecklingen av framtidens skola.

Den 17 september lanseras nya NTI Gymnasiet ute på våra 25 skolor samtidigt som en ny hemsida och ett uppdaterat utbud av utbildningar presenteras. Vi vässar våra utbildningar för att motsvara framtidens behov inom tech, science och IT. NTI Gymnasiet ska vara en naturlig samarbetspartner för branschen och alla de aktörer som är med och driver samhälls-utvecklingen. Som ett led i detta har vi redan inlett ett samarbete med RISE – statens eget forskningsinstitut som är ledande inom utveckling, teknik och digitalisering.

De senaste åren har både IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet jobbat framgångsrikt med det systematiska kvalitetsarbetet och resultatutvecklingen på skolorna är dokumenterat god. Allt fler elever når utbildningens mål. Det innebär att skolorna har en stabil grund att stå på i arbetet med att skapa de allra vassaste utbildningarna med fokus på den teknik som redan idag leder utvecklingen av samhället.

NTI Gymnasiet ska utbilda elever som kan leda och navigera i teknikdominerad framtid. Välkommen till nya NTI Gymnasiet.