För studievägledare

Här finns det info för studie- och yrkesvägledare.

Poängplaner/Kursöversikter för programmen

Ladda ner vår skolbroschyr med samtliga program här.

Skolan har inga introduktionsprogram.

Fördjupningar och individuella val
Val av fördjupning (på IT Teknik och IT Design) görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs samtidigt, förutom Moderna Språk som kan läsas redan från och med hösten i årskurs 1.
Det finns möjlighet att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. På IT-Programmet ges möjlighet till grundläggande behörighet utan att läsa utökat program. Då väljs Engelska 6 i stället för Entreprenörskap (se kurser listade under programfördjupning). Under kommande läsår kommer detta vara standard och eleven får istället välja bort grundläggande behörighet ifall denne vill detta.

Moderna språk, hemspråk och svenska som andraspråk
På skolan finns lärare i Tyska, Franska och Spanska. Övriga språk kan läsas på Gemensamma Gymnasiet (genom IT-Gymnasiet) på Hvitfeldtska som ligger nära. IT-Gymnasiet hjälper till att ordna hemspråksundervisning där den erbjuds, dock inte i skolans egna lokaler. Om elever läser svenska som andraspråk görs detta i en enskild grupp med särskilt stöd.

Studiestöd
Det erbjuds stödstugor i matematik, fysik, svenska och engelska under skoldagar. Vi har även samarbete med Upgrades som ordnar intensivhelger inför nationella prov i matematik.

APL
På IT-Programmet har eleverna 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Fördelningen är 5 veckor i årskurs 2 och 10 veckor i årskurs 3. Vi har ett stort nätverk av företag så att vi alltid kan garantera att alla elever får en plats.

Näringslivskontakter
IT-Gymnasiet bedriver ett nära samarbete med flera IT-företag och reklambyråer. 2013 vann Combitech årets utmärkelse för skolsamarbete tillsammans med IT-Gymnasiet. Andra företag är exempelvis Experis IT, Xenit och Volvo IT. Alla elever oavsett program kan engagera sig i långsiktiga projekt. Vissa projekt ingår i kurserna. Förutom de stora projekt som löper över hela läsår med samarbetsföretagen arbetar eleverna tillsammans med olika organisationer. Ett exempel är IT-Designs projekt Sagopärlor som skapades tillsammans med Mölndals förskolor.

Internationella kontakter
Skolan bedriver ett gediget internationaliseringsarbete och reser flera gånger per år till olika länder i olika projekt, exempelvis genom Comenius. Alla elever oavsett program kan engagera sig i skolans internationaliseringsprojekt.

Kontakt med högskola och universitet
Skolan är belägen på Chalmers campus Johanneberg och vi deltar bland annat på Läkemedelsveckan och Marie Curie-dagarna. Vi har för tillfället ett programmeringssamarbete med Göteborgs Universitet. I årskurs 3 anordnas en framtidsdag då representanter från högskolor, universitet, yrkeshögskolor och utlandsskolor kommer på besök. Eleverna erbjuds att delta på Framtidsmässan Kunskap och Framtid.

Elevhälsa
Elevhälsoteamet består av studievägledare, skolsköterska, kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolläkare.

Kontakt mellan skolan och hemmet
En gång per termin kallas elev och målsman till utvecklingssamtal. I årskurs 1 och 2 kallas även föräldrar till föräldramöte minst en gång per läsår. Varje elev har en mentor som har tät kontakt med eleven och hemmet. Föräldrar bjuds även till föreläsningar på olika teman som exempelvis ungdomar och droger på kvällstid.

Klasstorlek och undervisning
Det är upp till 33 elever i varje klass. I kurser där laborationer genomförs (fysik, kemi, biologi, vissa IT-kurser) är klassen uppdelad i två grupper. Även moderna språk bedrivs i mindre grupper.