We love CES*.

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik i Kristianstad är för dig med ett brett IT-intresse som drömmer om ett framtidsyrke. Det här programmet ger dig många valmöjligheter. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringslivet, universitet och högskolor uppskattar och kräver.

Teknikprogram med inriktning information och medieteknik

För dig som drömmer om en karriär där teknisk IT-kompetens står i centrum är detta den utbildning som ger dig flest valmöjligheter under och efter dina studier. Programmet förbereder dig för högre studier och ger dig de grundläggande kompetenser som universitet och högskolor kräver.

Under din skolgång utvecklar du dina teoretiska och praktiska kunskaper inom matematik, teknik och naturvetenskap. Programmets inriktning ger dig dessutom kunskaper inom webbutveckling, programmering och datorteknik. Tillsammans med engagerade och kompetenta utbildare utvecklas din kreativitet, problemlösningsförmåga och sociala kompetens genom att du får prova på att arbeta i projektform.

Efter tiden på IT-Gymnasiet har du bred behörighet till vidare studier, till exempel civilingenjörsutbildningar eller andra högskoleprogram inom IT, teknik och naturvetenskap.