Om Skolan

IT-Gymnasiet startade 1998 efter önskemål från IT-branschen. I Kristianstad startade vi 2010. Genom åren har skolan i centrala Kristianstad utvecklats till att nu rymma två program med totalt ca 170 elever.

 

I TEKNIKENS FRAMKANT

På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering till nätverksteknik. Vi förbereder våra elever för en högskola och ett arbetsliv i ständig förändring med IT som verktyg. Vi erbjuder Sveriges bästa IT-utbildningar.

ENGAGERADE LÄRARE

Skolans lärare är engagerade och kunniga och arbetar för våra elevers utveckling. Skolan har ca 10 lärare som arbetar i arbetslag utifrån våra olika program. Kollegialt lärande och formativ bedömning är fokusområden för det pedagogiska arbetet.

SKOLLEDNING OCH ADMINISTRATION

Arbetet leds av rektor Helene Kjellgren. Övriga funktioner på skolan är skoladministratör, specialpedagog, skolsköterska, och studie- och yrkesvägledare. Eleverna har dessutom tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Ni hittar kontaktuppgifter till all vår personal här.