Rektorn har ordet

Nu har nästan ytterligare ett läsår gått och med samma goda resultat som tidigare år. Helt klart är att vår slogan ”100 % gymnasieexamen, det är världsklass….” har blivit något av IT-gymnasiet Kristianstads signum. Fem år i rad levererar vi 100 % godkända elever. Våra goda resultat har dessutom stark korrelation med genomförda nationella prov!

IT-gymnasiet, Kristianstad har haft en regelrätt inspektion av Skolinspektionen, vilket innebär ett par dagars genomlysning av skolan. Med illa dold stolthet resulterade dessa dagar i inga avvikelser, skolan fick grönt inom alla område, vilket är ytterligare ett tecken på att vi jobbar med helt rätt saker. Detta kommer vi naturligtvis vi fortsätta med, för att år efter år bidra till samhällsutvecklingen.

Vi kommer även i år erbjuda två veckors sommarskola för att säkerställa att samtliga elever i åk1 och 2 har klarat sina respektive kurser.

Skolan är relativt liten med ca 170 st elever, IT-gymnasiet i Kristianstad profilerar sig gällande kvalitet och inte kvantitet.

Vårt främsta mål, (vi har några andra som t. ex. alla elever skall ha bättre betyg när de slutar hos oss än när de började sin utbildning, förädlingsvärdet skall vara positivt gällande meritvärde) är 100 % gymnasieexamen för samtliga avgångselever. Vi når målet bland annat genom hur jag organiserat skolans undervisning men framförallt genom min engagerande personal. Med vårt ”driv” och inställning att alla kan klara gymnasiet med rätt coachning och självförtroende blir ingenting omöjligt. Det bevisar vi nu för femte året i rad.

De elever som väljer att genomföra sin utbildning på IT-gymnasiet Kristianstad kommer inte behöva läsa på Komvux eller komplettera sina gymnasiebetyg på annat sätt. Min inställning är att det är slöseri med tid och ekonomiska resurser för den enskilde att inte kunna få behörighet för vidare studier på sin gymnasieskola. Därför fortsätter vi ”jaga” och förhoppningsvis motivera våra elever att vilja klara sin skolgång med godkända betyg.

Med hopp och en önskan om en varm skön och vilsam sommar så ses vi i höst,

hälsar rektor Helene Kjellgren med personal