Vanliga frågor

Berätta om skolans lokaler

Skolan är centralt belägen i nyrenoverade och ljusa, fräscha lokaler sen 2014. Skolan har begränsade möjligheter att öka ytterligare i volym, ca 170 elever i dagsläget maxgränsen. Närheten till centrum och kollektivtrafiken är en lokalernas styrkor.

Berätta om skolans historik och vilken plats den har i ert samhälle

Skolan har funnits i Kristianstad sedan 2010 och har en fantastisk, om än kort historia. För femte året i rad går skolan ut med fullständig gymnasieexamen, vilket innebär att samtliga elever når målen för godkänt. Lärarna är handplockade och strukturen är tydlig kring vad uppdraget innebär för samtliga medarbetare. Skolan har mycket goda förutsättningar för att vara en lärorik och rolig gymnasieupplevelse.

Berätta om skolans hård- och mjukvaror

Skolan använder sig av samtliga Office-programvaror inom Office-paketet. Adobe-sviten används även dagligen i undervisningen. VMWare används vid virtualiseringar. Vad gäller programmeringsspråk så används bland annat C#, Javascript, PHP för utveckling av allt mellan webb och spel.

Berätta om den personal som inte är lärare, till exempel skolhälsan, IT-staben, kamratstödjare, resurser och så vidare

Elevhälsan innefattar skolsköterska/kurator fyra dagar i veckan. Skolläkare en dag i månaden och skolpsykolog minst en dag i månaden men köps frekvent in vid önskat behov. SYV arbetar på skolan ca åtta dagar per termin, behovet regleras utifrån elevernas önskemål. Specialpedagog jobbar på skolan ca sex timmar i veckan.

Berätta om kollegiet, utbildning, personalomsättning, stämningen.

Det finns en stabil kärna i personalgruppen där de flesta har jobbat i flera år. Dessutom kompletteras denna kärna med nya lärare som ibland går vidare till en tillsvidareanställning och vissa avslutas efter utfört uppdrag. Det som kännetecknar IT-Gymnasiet Kristianstad är främst en mycket trivsam stämning med högt i tak både bland personal och elever.

Vad brinner lärarna för hos er?

Att samtliga elever ska nå så goda resultat som möjligt.

Läs mer

Hur gör lärarna för att hålla sig uppdaterade inom sina ämnen?

Då skolan är relativt liten och det inom vissa ämnen bara finns en lärare så är det nödvändigt att läraren nätverkar med andra kollegor utanför skolan för att få input om nya möjligheter och hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen. Yrkeslärarna d v s IT-lärarna följer den senaste utvecklingen genom att ha regelbunden kontakt med näringslivet och arbetsförmedlingen. På så sätt ser vi till att eleverna kommer att vara anställningsbara och eftertraktade IT-tekniker efter uppnådd examen.

Finns det ämnes- och programöverskridande samarbeten?

Skolan jobbar mycket med ämnesövergripande projekt där flera ämnen är involverade.

Hur fungerar det?

Ett exempel på ett ämnesövergripande projekt var projekt ENIGMA där skolan involverade bland annat programmering, engelska, historia och matematik. Projektet avslutades med ett sänka skepp-liknande spel, vilket eleverna uppskattade. Detta främjade likabedömning och byggde broar mellan klasser och årkurser.

Samarbetar ni med näringslivet och lokala högskolor?

Då skolan har APL på IT-programmet har vi ett nära samarbete med det lokala näringslivet. Skolans teknikprogram genomför delvis sin kemi-undervisning på Högskolan Kristianstad. En bieffekt av detta är ett gott samarbete med högskolan och förmånen att hålla oss uppdaterade inom den senaste forskningen.

Hur fungerar det?

Samarbetet med näringslivet fungerar bra med återkommande besök och lokalt samt regionalt programråd. Samarbetet med högskolan sker veckovis då personal samt elever befinner sig på Högskolan Kristianstad.

Hur är eleverna mot varandra?

Skolan jobbar mycket med trivselregler, ordningsregler och arrangerar gemensamfrämjande aktiviteter för att bygga en god anda mellan eleverna. I samtal med eleverna visar det sig ofta att de trivs och upplever trygghet i skolmiljön. Med tanke på att skolan är relativt liten har lärarna god inblick i att samtliga elever är med i någon gemenskap.

Hur jobbar ni med mobbing?

Främjande åtgärder och preventiva insatser hjälper till att förhindra att mobbing uppstår på skolan.

Hur är stämningen på skolan?

Stämningen är glad och positiv med högt i tak. Olikheter välkomnas från alla håll men kanaliseras in i skolans ITG-anda.

Känner lärarna att de har tid att se varje elev?

Med tanke på skolans storlek har samtliga lärare en relation med samtliga elever. Dock har mentorn ett extra ansvar för just sin klass.

Vilka är de stora utmaningarna när det kommer till eleverna?

Nytt för IT-Gymnasiet Kristianstad är fler kulturer som ska integreras med varandra. Förståelsen för kulturers olikheter jobbar skolan frekvent med.

Vad är ni mest stolta över i er skola?

Vår skola har profilerat sig genom att nå hundra procent gymnasieexamen fem år i rad, med tanke på att skolan enbart har funnits i sju år. Vi är också väldigt stolta över våra elevers beteende som oftast uppvisar en god ITG-anda, som innebär en positiv syn till sin skola.