Verksamhetschefen Har ordet

1998 var internet exotiskt, datorspel årets julklapp och överföringshas­tigheten 56k. För oss var det framtiden och vi ville dela med oss av den, därför grundade vi IT-Gymnasiet.

Ända sedan starten har vi sett möjligheter där andra upplevt problem, hittat nya vägar och sprängt bort hinder. Allt med målet att göra den nya tekniken till en självklarhet för eleverna.

Då och som nu har vi banat väg, vi har satsat på de modigaste lärarna och den teknik, både hård och mjuk, som ger dig bäst verktyg för framtiden. Lärarna, som inte är rädda för att tänka nytt och hela tiden vill utvecklas. Tillsammans med dem utforskar våra elever IT och tänjer på dess gränser. Det är i kombinationen mod och utveckling som framtiden finns.

Många av de drömmar som fick oss att starta IT-Gymnasiet har blivit verklighet och vi fortsätter att tänka nytt. För det är visionerna som skapar framtiden och hos oss tar den form genom att vi utforskar, uppfinner och samarbetar.

Hoppas vi ses snart!

// Roger Karlsson

Verksamhetschef IT-Gymnasiet Sverige AB