Dokument och Blanketter

Kvalitetsrapport 1617 IT-Gymnasiet Örebro

Elevhandbok LÅ1718

Utrymningsplan

Ordningsregler LÅ1718

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling IT-Gymnasiet Örebro

Hantering av personuppgifter ITG

Rutiner vid elevfrånvaro

Drogpolicy ITG Örebro

Ledighetsansökan