Läsårstider LÅ 18/19

Datumen nedan gäller för hela skolan. Övriga avvikelser från ordinarie schema på klass eller gruppnivå finns löpande i kalendariet på SchoolSoft.

15 aug               Skolstart åk 1

16 aug               Skolstart åk 2 och 3

21 sep               Studiedag

3 okt                  Utvecklingssamtalsdag

29 okt-2 nov    Höstlov

21 dec-7 jan     Jullov

18-22 feb          Sportlov

5 mars               Utvecklingssamtalsdag

15-18 april        Påsklov

23 april              Studiedag

30 april              Lovdag

31 maj               Lovdag

5 juni                 NTI Awards (avslutning för åk 1 och 2)

7 juni                 Studenten, utspring kl 12.30 mot parken