We love global

IB Diploma Programme är en internationellt erkänd utbildning som finns över hela världen och ges av cirka 40 gymnasieskolor i Sverige.

Utbildningen genomförs helt på engelska och leder till en examen som kan ge dig all tänkbar behörighet för högre utbildning i Sverige eller utomlands. Rätt utbildning för dig som har tankar om studier eller arbete utomlands! Som elev på IB så skapar du själv din utbildning genom val av kurser.

Det första förberedande året kallar vi PreDP, alla elever studerar svenska nationella gymnasiekurser på engelska. Kurser-PreDP

År 2 och 3 utgör själva IB-Diploma Programme och består av de sex examensämne som valts individuellt. Tre av dina val ska vara HL (Higher Level, 240 tim) och tre SL (Standard Level, 150 tim). IB-ämnen Skövde

Efter godkänd examen får eleverna ett Diplom med kursbetyg i skala 1-7 och maxpoäng 45. Om du söker svensk högskola så gäller dessa regler: IB-elever i svensk högskola

När du söker till svensk högskola översätts dina IB-poäng till den svenska betygsskalan,  från hösten 2017  gäller den här tabellen: översättning IB-betyg

 

Mer information IB

Vad är en IB-utbildning English
Handbok IB English
Tidigare IB-elever berättar

School Year 2018-2019