We love beats

Estetiska programmet med inriktning musik på Södertörn är mycket mer än ett musikprogram. Det är din chans att göra ditt intresse till en karriär.

Med hjälp av digitala verktyg lär vi dig hantera den datorteknik som en framtid inom multimedia och musik kräver. Du kommer skaffa dig praktiska färdigheter inom video, ljud och bildproduktion samt musik och inspelningsteknik. Instrumental undervisning ingår också där ensemblespel samt gehörs- och musiklära kombineras med teknisk kunskap i såväl olika musikprogram som i studiomiljö.

Direkt efter din gymnasietid kommer möjligheterna vara många. Oavsett om du vill ta musikintresset i din egen riktning, läsa vidare eller söka musikbranschens mest spännande jobb, är det bara din kreativitet som sätter gränserna för din framtid.