We love quants

Teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik på IT-Gymnasiet Södertörn  är för dig med ett brett IT-intresse och drömmar om ett framtidsyrke. Det här programmet ger många valmöjligheter. Syftet med IT Teknik är att ge dig en utbildning som näringsliv, universitet och högskolor uppskattar och kräver.

Under din skolgång kommer du lära dig mer om webbutveckling, programmering och datorteknik parallellt med kemi, fysik och teknik. Du kommer få möjligheten att fördjupa dig ytterligare inom naturvetenskapliga ämnen eller inom informations- och medieteknik.

Efter avslutad utbildning kommer du ha bred behörighet till vidare studier inom IT och teknik, till exempel IT-civilingenjörsutbildningar eller andra högskoleprogram samt ha goda kunskaper för att söka spännande IT-jobb.