För studie- och
yrkesvägledare

Information för dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare.

Här hittar du information om vår skola. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare, Caroline Veizaga, om det är något du undrar! Du hittar hennes kontaktuppgifter längst ner på sidan eller under personalfliken i menyn ovan.

Vår skolbroschyr

IT-Gymnasiet Stockholm Skolbroschyr 2017

Programfördjupningar och individuella val

Valet av programfördjupning görs på våren i årskurs 1. Individuella val (200p) görs under våren i årskurs 2.

Det finns möjlighet att för enskild elev att läsa utökat program för att stärka behörigheten om rektor bedömer att det är lämpligt för eleven. Rektors bedömning görs på individuell basis men vissa generella regler/krav finns:

  • Ansökan sker efter att åk 1 avslutats och som senast under vårterminen åk 2
  • Eleven måste ha godkänt betyg i alla kurser
  • Eleven måste ligga i fas mot ett godkänt betyg i de kurser som eleven läser när ansökningen görs

Studiestöd

Det erbjuds resurstider varje vecka för samtliga elever. Alla elever har schemalagd resurstid. Dit kan elever komma för att få handledning och stöd av en pedagog i en eller flera kurser.

Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam (EHT) leds av rektor. I skolans EHT ingår, förutom rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, skolpsykolog, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

Kontakt mellan skolan och hemmet

En gång per termin erbjuder vi alla elever utvecklingssamtal. I årskurs 1 kallas även föräldrar till föräldramöte i samband med skolstarten. Varje elev har en mentor som har en god överblick över elevens studiegång och som tillsammans med både elev och hemmet handleder eleven genom skoltiden.

Öppet Hus

Vi har tre till fyra öppna hus under året. Datum för öppna hus hittar du här: Öppna Hus

Välkommen på prova-på-dag!

Prova-på-dag ger intresserade grundskoleelever möjlighet att följa med en av våra elever under en hel eller del av en helt vanlig skoldag och får på så sätt möjlighet att uppleva både lektioner, lärare, elever mm.

Vill du boka en prova-på-dag för någon av dina elever? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare!

Kontaktuppgifter

Vår Studie- och Yrkesvägledare heter Caroline Veizaga. Du når Caroline genom e-post caroline.veizaga@it-gymnasiet.se.