Rektorn har ordet

IT-Gymnasiet Stockholm är skolan för dig som vill lära dig se och verka i världen med IT som verktyg.

Jag fick i april 2017 frågan om att bli rektor för IT-Gymnasiet Stockholm, som är den nyaste IT-Gymnasieskolan. Jag högg direkt. Det kändes lika spännande och rätt som det gjorde när jag fick möjligheten att ta steget in i IT-Gymnasiets värld redan i slutet av 2013. Det passade mig perfekt. IT-Gymnasiet förstår vad IT egentligen är. IT handlar inte om hårdvara, mjukvara eller att ha koll på den allra senaste tekniken, det handlar om vad IT kan göra för att hjälpa mig, dig och alla andra att uppnå det som till vardags kallas för ”våra drömmars mål”.

Jag, tillsammans med skolans personal och elever, kommer att skapa en skola som tar täten kring vad som menas med att ”kunna” IT. Att kunna skapa med hjälp av tekniken, både inom den humanistiska och den naturvetenskapliga världen.

Våra program och vår skola lockar till sig de elever och lärare som förstått att IT inte är målet utan verktyget som hjälper oss att nå målet.

Det finns ett talesätt som jag hör då och då, ”utan IT stannar världen”, jag vill skriva om den; ”med IT skapar vi världen.”

Låt oss skapa något tillsammans.

/Peter Niemelä