Arbetsplatsförlagt lärande

APL eller arbetsplatsförlagt lärande är själva kärnan i IT-Programmet. 15 veckor av utbildningen är förlagd utanför skolan, på arbetsplatser inom programmets utbildningsområde.

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet på IT-Programmet syftar till att ge eleverna erfarenhet av och förståelse för yrken som t.ex. Nätverkstekniker, Datatekniker, Supporttekniker, Säkerhetstekniker och Nätverksadministratör.

IT-Gymnasiet Sundbyberg har ett väl utvecklat nätverk med små och stora företag, både i Sverige och ute i Europa. Kontakten med yrkeslivet är en förutsättning för att kunna bedriva aktuell och branschnära utbildning. Företag som är intresserade av att ta emot elever från vår yrkesutbildning inom dator- och kommunikationsteknik är välkomna att kontakta skolans rektor eller APL-samordnare.