Certifiering

Vi erbjuder våra elever möjligheten att certifiera sig inom relevanta fält.

IT-Gymnasiet Sundbyberg är en del av Microsoft Imagine Academy och via detta material ges elever möjligheten att göra olika MTA-certifieringar.