Om Skolan

IT-Gymnasiet Sundbyberg grundades 1998 och var då Sveriges första fristående gymnasieskolan med fokus på IT.

På IT-Gymnasiet får du arbeta med den senaste mjuk- och hårdvaran inom allt från programmering och nätverksteknik till animation och medieproduktion. Vi förbereder våra elever för en högskola och ett arbetsliv i ständig förändring med IT som verktyg.

Skolans lärare är engagerade, kunniga och arbetar för våra elevers bästa. Skolan har ca 20 lärare varav två är förstelärare med särskilt ansvar för att utveckla undervisningen. Kollegialt lärande och formativ bedömning är fokusområden för det pedagogiska arbetet.

Elevinflytande och trygghet

På IT-Gymnasiet Sundbyberg arbetar vi aktivt för en god stämning och bra arbetsmiljö; Alla är välkomna och ska känna sig trygga. Elevinflytande en viktigt byggsten i detta och vi uppmuntrar ett aktivt engagemang i elevrådet. Vi tror att delaktighet och sammanhang skapar en trygg inlärningsmiljö, och att den tryggheten i sin tur ger en meningsfull och utvecklande studietid.

Utanför undervisningen satsar IT-Gymnasiet Sundbyberg på många gemenskapsfrämjande aktiviteter och projekt. Vi vakar in lucia med vår traditionsenliga volleybollturnering, uppstår datorproblem finns Student Helpdesk nära till hands och varje termin bjuder LAN-Crew in till LAN. Skolan anordnar aktiviteter som syftar till att stärka och förbereda tjejer för studier och arbete inom en mansdominerad bransch.

Läs mer

Utbildningsgaranti

IT-Gymnasiet ingår i utbildningskoncernen AcadeMedia. AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

AcadeMedia garanterar att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Det innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi beslutar att inte ta in elever på ett visst program p.g.a. vikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen får gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkt för vilken lösning som väljs.

Besök oss

På våra öppet hus får du möjlighet att träffa lärare och elever som kan berätta hur det är på just den skolan du vill börja. Här kan du passa på att ställa just dina frågor om hur det är på gymnasiet.

Vårt teknikprogram IT-Teknik har två programfördjupningar. Fördjupningen Civil ger eleverna behörighet att studera vidare till civilingenjör på tekniska högskolor och universitet. I programfördjupningen System fördjupar sig eleverna i webbutveckling och programmering.

En examen från vårt estetiska program, IT-Design, ger dig grundläggande högskolebehörighet. Programmet passar dig som vill studera vidare till t.ex. concept artist, speldesigner, illustratör, designer eller animatör.

Vårt El- och energiprogram heter IT-Programmet och leder till en yrkesexamen mot nätverks-/it-tekniker. 15 veckor av utbildningen är eleverna ute på praktik för att lära sig mer om yrket.

På IT-Gymnasiet Sundbyberg är japanska ett populärt val av modernt språk.