Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor, har du någon egen är du välkommen att kontakta oss!

 

Är undervisningen lärarledd?

Ja. Men ibland blir lärare sjuka. Då ringer vi in en vikarie som kommer så snart som möjligt.

Har skolan egen matsal?

Ja, vi serverar lunch i vår matsal mellan 11-13 varje dag. Om vädret tillåter har vi en uteplats där en kan inta sin lunch i solen. Äter du specialkost anmäler du det till din mentor eller till skolans administratör.

Har skolan tillgång till idrottshall?

Ja, men inte i direkt anslutning till skolan. Vi har våra idrottslektioner i Råstaparkhallen nära Friends Arena. Dit åker eleverna buss från skolan. I Råstaparkhallen vakar vi in Lucia med en rafflande, nattlig turnering i Lucia-volleyboll.

Har alla elever egen dator?

Ja, alla elever lånar en dator från skolan under sin studietid. Datorn är det främsta arbetsverktyget för eleverna på IT-Gymnasiet Sundbyberg. Den ska klara allt från att rendera animationer till att simulera stora nätverk.

Får alla elever SL-kort?

Ja, alla elever får ett SL-kort så att de kan ta sig till och från skolan, idrottshallen, APL och studiebesök.

Är det hela skoldagar?

Ja, lektionerna startar som tidigast 08:30 och slutar senast 16:30. Vissa dagar börjar eleverna sent, andra dagar slutar eleverna tidigt. Schemat läggs så att varje skoldag ska bli så sammanhängande som möjligt.

Trivs eleverna på skolan?

Ja, IT-Gymnasiet Sundbyberg har en hög trivsel både bland elever och personal. Detta mäts och följs upp i vår årliga elevundersökning.

Känner eleverna sig trygga på skolan?

Ja, våra elever känner sig trygga i skolan. Vi arbetar aktivt för att förebygga mobbning och främja en god trivsel och hög trygghet.

Finns det saker att göra på rasterna?

Ja, vi har både pingis- och biljardbord. Gillar du musik har skolan en musikförening som har tillgång till vår fullt utrustade musikstudio. För de som inte får nog av teknik i undervisningen har vi en teknikförening som driver egna utvecklingsprojekt på skolan.

Många elever på IT-Gymnasiet Sundbyberg gillar att spela datorspel. Rasterna är ett ypperligt tillfälle att lära känna sina skolkamrater över en turnering i HeartStone, CS:GO eller LoL. Utöver det har vi ett retro-spel-rum med fokus på japanska nintendospel från förra århundradet.

Varje termin anordnar skolans LAN-Crew LAN på skolan. Hela natten umgås vi tillsammans i skolan, klistrade framför varsin datorskärm.

Är det mycket läxor?

Ibland. Vi har regelbunden öppen läxhjälp varje vecka. Utöver erbjuder undervisande lärare extra stöd utanför lektionstid. Några gånger per läsår bryter vi ordinarie schema och har resursdag. På resursdagen ges stöd i de ämnen respektive elev och undervisningsgrupp behöver.

Vilka möjligheter har eleverna att engagera sig och påverka?

IT-Gymnasiet Sundbyberg har ett aktivt elevråd som arbetar med många skoldemokratiska frågor. Elevrådet driver ett eget café vars vinst går direkt till rådets aktiviteter för skolans elever. Elevrådet är med och påverkar i frågor gällande allt från undervisning och skolans fysiska miljö till trivselaktiviteter, skolmat och trygghet.

Eleverna har också möjlighet att bli skolambassadörer och då vara med och presentera vår skola på gymnasiemässan och öppet hus. Elevambassadörerna får gå en fin utbildning för att bli duktiga på att prata inför människor och för att känna sig redo för sitt uppdrag.

Hur många poäng behöver man ha för att komma in?

Poängen varierar från år till år och på program och är egentligen inte så relevant. Mer viktigt är att tänka på är att oavsett poäng skaffa sig grundläggande kunskaper så man klarar av det gymnasieprogram man vill gå.

Är det få tjejer på er skola?

Ja, majoriteten av skolans elever är killar men det finns tjejer på alla program. Näringslivet skriker efter kompetenta tekniktjejer som kan bidra med sitt kunnande och perspektiv i en bransch i ständig utveckling. IT-Gymnasiet Sundbyberg samarbetar både med parter i näringsliv, högskola och grundskola för att främja fler tjejer på teknikutbildningarna.

Hur jobbar skolan med elevhälsan?

Skolan har en komplett elevhälsa med Skolsköterska, Kurator och Specialpedagog. Vid behov kopplas skolläkare och psykolog in.