We love science

Behovet av IT-kunniga naturvetare kommer i framtiden att växa sig ännu större. IT är idag en naturlig del av det naturvetenskapliga området. På naturvetenskapligt program med inriktning naturvetenskap i Uppsala får du breda möjligheter till vidare studier vid universitet eller högskola. Utbildningen ger även en solid grund i såväl matematik, programmering och naturvetenskap som användandet av IT som en naturlig del av forskning och utveckling.

Naturvetenskapligt arbetssätt

Under utbildningens gång kommer du lära dig ett naturvetenskapligt arbetssätt tillsammans med de teknologier och den programvara som används i arbetsliv och på universitet. Våra programfördjupningar är riktade mot datavetenskap, t.ex. programmering, webbutveckling och datorteknik.

Väl rustad inför framtiden

Efter avslutad utbildning kommer du att ha bred behörighet till vidare studier inom såväl naturvetenskapliga utbildningar som utbildningar inom IT, till exempel läkare, veterinär, mikrobiolog, civilingenjör eller andra högskoleprogram. Möjliga framtida yrken efter en naturvetenskaplig utbildning kan vara läkare, datavetare, veterinär, civilingenjör, kemist, apotekare, miljöbiolog, forskare.

Japanska

På naturvetenskapsprogrammet ingår moderna språk. På IT-Gymnasiet kan du förutom tyska, franska, italienska och spanska välja att läsa japanska. Japansk kultur är populärt bland ungdomar och om du väljer att fördjupa dig i det japanska språket så får du dela intresset med andra elever och vår engagerade lärare.