Elevintervjuer

IT El Nätverk – Fabian

”För mig blev det IT-Gymnasiet då jag var intresserad av datorer och då praktisk arbete kring datorn. Till en början valde jag teknikprogrammet men bytte till IT EL nätverk, då fysik och kemi inte intresserade mig alls. Här blev det mer av att öppna datorer och se hur de var byggda och vilka komponenter som ingick samt hur de kan fungera ihop. I skolans datasal jobbar vi i projekt med att bygga upp olika slags nätverk och få dessa att fungera. Det innebär även en del kabeldragning. Vi jobbar också med serveradministration på datorn virtuellt. Alla elever får använda Microsofts material och läraren är certifierad av Microsoft. I Mekatroniken och Elläran får vi praktisk lära oss om olika styrsystem och t.ex. hur vindkraftverk är uppbyggda från grunden. I kursen kommunikationsnät får vi en grundläggande förståelse för hur mobilnät och satelliter och paraboler är uppbyggda. Den nätverksutrusning vi jobbar med är till största delen Ciscos. Ett datornätverk består av flera switchar, routrar och servrar vilket behövs på företag med flera anställda. I min utbildning får jag grundläggande kunskaper vad det gäller service och underhåll av denna utrustning. En anställning som servicetekniker, nätverkstekniker eller IT-konsult är målet. Ett jobb som IT-konsult innebär att man är uthyrd till andra företag som har brist på IT kompetens t.ex. i större projekt. För att få en verklighetsanknytning på skolan har vi, årskurs 3 elever, en egen datorsupport där allmänheten gratis kan få hjälp med reparation av hårdvara, installationer av mjukvara samt felsökning. Jag har nu hittat en praktikplats och hoppas den ska vara inkörsport till en anställning. På IT EL praktiserar vi 15 veckor under vår utbildningstid. Min gymnasietid är snart slut och jag tycker att jag lärt mig mycket om datorer och nätverk samt även blivit mer intresserad av området. Det är lagom stora klasser och om det är något jag skulle gjort annorlunda så är det att jag inte valde att läsa mer matematik. Kunde jag backa bandet skulle jag valt det högskoleförberedande fördjupningspaket som skolan erbjuder. Anledningen är att det skulle varit bra att få högskolebehörighet och inte behöva läsa in den i efterhand ifall jag skulle ändra mitt yrkesval.”

/Fabian