Rektorn har ordet

Välkommen till skolan med gott om plats för både tekniska och estetiska program i en spännande mix!

IT-Gymnasiet Västerås är en skola i fräsch och ljus miljö, nära kommunikationer och näringsliv. Skolan erbjuder fyra program där IT är den röda tråden. Vilken kunskap behöver du för att skapa din version av framtiden?

Information och kommunikation står i fokus hos IT-Gymnasiet. Närhet och öppna dörrar är något som karaktäriserar skolan– Eleverna uppskattar att de kan vara som de är. Här ser vi alla som individer. Vi vill ge dem som går hos oss modet att gå sin egen väg och att våga lyckas. Vi har valt att lägga mycket fokus på varje individs personliga utveckling inom IT, teknik och konst!

Att vi har en mindre skola ger oss bättre förutsättningar för alla ska bli sedda och få stöttning i den personliga utvecklingen. Skolans storlek underlättar också för korta beslutsvägar, situations- och personrelaterade lösningar.

För oss och förmodligen för dig är kvalitét och elevinflytande viktigt liksom Academedias elevgaranti och med det hälsar vi dig välkommen som elev till IT-Gymnasiet Västerås.

Karwan Saeed Foad, Rektor